Almanya Erasmus Vizesi

Almanya’da Erasmus yapmak için vizeye nasıl başvurulur?

Başvuru ve formlarla ilgili işlemler bittikten sonra, sıra geldi vize işlemlerine. Olabildiğince erken başvurun şeklinde uyarıları koordinatörünüzden duyduktan sonra, kredi kartınızla beraber iData adlı şirketten randevu almak için telefon başına geçip, üniversitenizin bulunduğu bölgeye bağlı elçilik için başvuruda bulunuyorsunuz. Ben 17 Euro civarı verdiğimi hatırlıyorum ama fiyatlar güncelleniyor. Ücretlendirme hakkında şuraya bakabilirsiniz.

Daha sonra iData size vize başvurusu için gereken belgelerin olduğu maili gönderiyor. Hibeli öğrenciler için gönderilen belge şu şekildeydi:

Bilgi Notu No. 24: Burslu Üniversite Öğrencileri 08/2016

Almanya, bilim ve araştırmanın uluslararası düzeyde etkin olmasını sağlamak, uzun vaadeli ve sürdürülebilir iletişim ağlarının kurulması amacıyla nitelikli yabancı öğrencilerin Alman üniversitelerinde eğitim görmesini hedeflemektedir. Bu Bilgi Notu yalnızca ERASMUS programı çerçevesinde bir Alman bilim kurumu (örnek: DAAD, AvH) veya Alman kamu kuruluşunun bursuyla öğrenim görecek yabancı öğrenciler için geçerlidir. Bursiyerler vize işlem ücretinden muaftır. Lütfen 20 no’lu Bilgi Notu’nu da okuyunuz. Bursiyerlerin vize başvurusu için gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiş olup, bu belgelerin asılları ile ikişer adet fotokopileri ibraz edilmelidir. Türkçe belgeler ise Almanca tercümeleriyle birlikte ibraz edilmelidir. Bu Bilgi Notu’nu check listesi olarak kullanınız.

  1.  Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu
  2. İkamet Yasası’nın 54. maddesine göre gerekli ek belge (başvuru sahibi tarafından imzalanmış) Pasaport (bkz. 20 no’lu Bilgi Notu) (mail’e ekli belge)
  3. 2 adet vesikalık fotoğraf (bkz. 20 no’lu Bilgi Notu)
  4. Almanya’daki üniversite/yüksek okulun kabul belgesi (fotokopi veya scan çıktısı yeterlidir)
  5. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Nüfus kayıt örneğinde “Düşünceler” bölümünün de eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir. (Düşünceler kısmı önemli, nüfus müdrülüğüğnden alıyorsunuzç)
  6. SGK’dan yurt dışı sağlık sigortası (Formül A/T 11). Bu belgenin ibraz edilemediği durumlarda: Seyahat sağlık sigortası yapıldığına dair belge (bkz. 20 no’lu Bilgi Notu). Seyahat sağlık sigortası, Almanya’da öğrenci sağlık sigortası (kayıt yaptırırken ibraz edilecek) yaptırılana dek geçerli olmalıdır. (Ben Seyahat sağlık sigortası yaptırdım, okul da sizden bunu isteyecek)
  7. Öğrenim ve geçim masraflarının nasıl karşılanacağına dair belge: Tam burs alanlar (örnek: DAAD, AvH): Burs süresi ve miktarının belirtlildiği burs onay belgesi Kısmi burslardan faydalananlar (örnek: ERASMUS+): o Öğrencinin Türkiye’de öğrenim gördüğü üniversiteden alınmış, burs süresi ve miktarının belirtildiği burs onayı o Aylık burs miktarı ile Federal Eğitim Teşvik Yasası’na (BAFöG) göre 720 Avro olarak belirlenmiş asgari aylık burs miktarı arasında eksik kalan meblağın, öğrencinin Almanya’da ikamet ettiği süre boyunca nasıl finanse edileceğine dair belge.

Bunun için aşağıda belirtilen uygulamalardan biri tercih edilebilir:

1) Ebeveyn tarafından verilen noter tasdikli taahhütname ve Almanca tercümesi. Eksik miktarın öğrenim süresini kapsayacak şekilde, her ay ebeveyn tarafından karşılanacağı, taahhütnamede belirtilmelidir. Ayrıca ebeveynin geliri ve mal varlığına ilişkin belgeler (örnek: Maaş bordrosu, emeklilik belgesi, banka hesap ekstreleri vs.) ibraz edilmelidir. (Ben bu maddeyi kullandım, Kızılay’da bir noter bürosuna babamla gidip bana Erasmus’da kaldığım süre boyunca aylık 320 Euro vereceğine dair belge yaptırdık ve aynı binada Almanca’ya tercüme ettirdik.) , (Bir de bu miktar 720 Euro her sene değişebiliyor, kontrol etmek lazım, benden 1-2 sene önce giden arkadaşım zamanında 690 Euro’ymuş, o Bilkent’ten aldığı burs (900 lira civarı) ile devletten aldığı bursu (320 lira civarı) İngilizce belgeleyip kabul ettirmiş.)

2) İkamet Yasası’nın 66-68. maddelerine göre Almanya’da Yabancılar Dairesi’nde verilmiş ve taahhütte bulunanın ödeme gücünün kanıtlandığı bir taahhütname. Üniversite eğitimi gibi uzun vaadeli ikametler için verilecek taahhütnameler (garantörün) ödeme gücünün ispat edildiğine dair bir ibare taşımalıdır. (Garantörün) ödeme gücünün inandırıcı olduğu ifadesi yeterli olmamaktadır.

3) Almanya’da bloke hesap hizmeti verilen herhangi bir bankaya teminat ödenmesi Bu hesaba kısmi burs miktarı ile BAFöG uyarınca belirlenmiş burs miktarı arasında eksik kalan meblağın 12 katı tutarında (banka işlem ücretleri dahil değildir) bir miktar ödenmeli, bu miktarın aylık 1/12’si çekilebilir durumda olmalıdır. Almanya’da bloke hesap, yurt dışından da açılabilmektedir. Almanya’da bloke hesap hizmeti veren herhangi bir bankada bloke hesap açtırabilirsiniz.

Örnek: – İşbank München, Goethestr. 21, 80336 München, servicecenter@isbank.de, Tel. +49 89 53079256, Fax: +49 89 5380302, Asgari sözleşme süresi 12 aydır – İşbank Frankfurt/Main, Hauptverwaltung, Rossmarkt 9, 60311 Frankfurt/Main, servicecenter@isbank.de, Tel. +49 69 29901146, Fax +49 69 299017199, Asgari sözleşme sü- resi 12 aydır – Deutsche Bank, http://www.deutsche-bank.de, Arama kelimesi „International Students“/“Sperrkonto“ Lütfen öncesinde bloke hesabın kapatılması işlemi hakkında bilgi edininiz. veya

4) Türk bilim kurumları bursiyerlerinin (örnek TÜBİTAK), burs onay belgesini sunmaları gerekmektedir. Not: Üniversite eğitiminiz boyunca öğrenci olarak bir ek işte veya ayrıca sınırlı sürelerle bir (tam zamanlı) işte çalışabilirsiniz (İkamet Yasası § 16/3). Üniversite eğitiminizi başarıyla tamamladığınız bazı durumlarda, Almanya’da eğitiminizde edinmiş olduğunuz kalifikasyonlara uygun bir iş bulabilmeniz amacıyla, ikamet izniniz 18 aylık bir süre için uzatılabilmektedir (İkamet Yasası § 16/4).

Bu belgeleri tamamlayıp randevu saati elçiliğe gidiyorsunuz. Ben Ankara’daki elçiliğe gittiğimde kalabalıktı, randevum 9.00’da olmasına rağmen 10.30’a kadar içeri giremedim. İçeride de 1 saat içinde bekleyip belgelerimi teslim ettikten sonra 3 gün sonra pasaportumla vizem geldi.

Advertisements